divadelní příd. k divadlo: d. budova; d. soubor herci; d. hra, kus, představení; d. kukátko; d. kritiky; d. zákon o divadle; d. vlak pro venkovské návštěvníky divadla v městě; D. žatva umělecká přehlídka a soutěž profesionálních divadel v ČSR; mít d. krev být rozeným hercem; mít d. chování jako na divadle, nepřirozené, strojené; přísl. divadelně: chovat se d. strojeně, teatrálně; d. afektovaný; podst. divadelnost, -i ž. vlastnost příznačná pro divadlo, divadelní hru: d. textu; předpisy d-i; nefilmová d. (filmu)