divise [dy-ze], divize, -e ž. (z fr. driv. lat.) 1. voj. základní taktický svazek vojenských jednotek, složený obyč. ze tří pluků 2. sport. vyšší mistrovská soutěž družstev v někt. druzích sportu, nižší než liga: sestoupit do d.; divisní, divizní (†divisijní) příd.: d. velitelství; d. úsek přidělený divizi; d-ijní soud (Haš., Hora); – d. klub, zápas