dnes (ob. dneska, nář. dnesky) přísl. 1. přítomného, dnešního dne: d. je středa; d. máme mnoho práce; pro d. to stačí; pamatuji se na to jako d. živě; d. týden, rok (ob.) právě před týdnem, před rokem; co můžeš udělat d., neodkládej na zítřek (přísloví); d. mně, zítra tobě (přísloví) štěstí i neštěstí se u lidí střídají 2. v přítomné době; nyní: dřív ženy nestudovaly, d. je to jiné; d. jsme si vybudovali plánované hospodářství; v. též dodnes, nadnes