dohoda, -y ž. 1. dohodnutí, dorozumění, úmluva, ujednání, dojednání: řešit spory mezi smluvními stranami d-ou; vyřešit věc po d-ě, v d-ě se zúčastněnými pracovníky; d. mezi zaměstnanci jako předpoklad klidné práce 2. smlouva o vzájemném sblížení států; úmluva, zprav. veřejného charakteru: kulturní, hospodářská, obchodní d. mezi státy; dlouhodobé d-y o úpravě vzájemné výměny zboží; uzavřít, zrušit d-u; hist. mnichovská d.; Postupimská d. 3. seskupení spojeneckých států: D. spojenecký blok tvořený Anglií, Francií, Itálií a Ruskem za 1. světové války, Čtyřdohoda; Malá d. spolek tří evropských států (Československa, Jugoslávie a Rumunska) v letech 1920-1938 4. voj. slang. služební důstojnický opasek s řemenem přes prsa