dohodnouti dok. (min. -dl, trp. -dnut) (co) smluvit, ujednat, sjednat: d. změnu stanov; d. smlouvu; bylo dohodnuto, že...; dohodnouti se dok. (podst. -dnutí) (s kým; s kým o čem; na čem; v čem, *oč) shodnout se, domluvit se, dorozumět se, dohovořit se: d. se s protivníkem o smíru; d. se na společném postupu; dohodli se (v tom), že...; ve všem se nedohodnou; d. se o pořad; nabídnout vzájemné dohodnutí; ned. dohodovati, dohodovati se