dole přísl. (2. st. doleji) (na ot. kde) 1. na místě položeném nízko n. pod něčím; nízko, vespod (op. nahoře, navrchu): d. na úpatí kopce byla vesnička; bydlí o poschodí níž, d. pod námi; silná hůl, d. na špici okovaná na spodním konci; osobní doklady uložené d. v zásuvce; vysvětlivky k článku následují d. v dalším textu n. pod čárou v poznámce; byl hned d. (se stromu ap.) rychle slezl; hned měl šaty d. svlečeny; sníh byl d. roztál; bourají dům, střecha je už d. sňata; ob. už je tam d. zemřel; ten podnikatel už je d. hospodářsky zničen; cestoval d. v jižních krajinách; už jsou d. z kazatelny mají po ohláškách 2. hovor. na místě méně významném, společensky, správně n. úředně níže zařazeném, podřízeném n. vůbec na horším místě: papežský dvůr dával špatný příklad kněžím a věřícím tam d.; spis zůstal ležet d. u nižší (nejnižší) instance; sedět u stolu d. na dolním konci