domácnost, -i ž. členové rodiny, prostředí a zařízení rodinného bytu a práce spojené s životem rodiny: malá d.; selská d.; přednosta d-i; potřeby pro d.; pomocnice v d-i; má již vlastní d.; žít ve společné d-i; založit, vést, obstarávat, zanedbávat d.; Osvobozená d. podnik obstarávající práce potřebné v domácnosti; expr. zdrob. domácnůstka, -y ž. řidč.: zařídit si skromnou d-u; těšit se na svou d-u