dopravní příd. k doprava: d. prostředky; d. letadlo, loď, přístav; d. značka, světlo; d. pás; d. kancelář; d. služba; d. úředník, technik; d. stráž; d. předpisy; d. nehoda; d. náklady, poplatky; d. síť, spoje, uzel; d. kapacita; d. politika; D. podnik hlavního města Prahy; přísl. dopravně: d. přetížená křižovatka; kraje d. nepřístupné; d. důležitá místa z hlediska dopravy