dosáhnouti dok. (min. -hl, trp. -sažen) 1. (kam; čeho, *co, koho) vztáhnout ruce až někam, dostat se něčím až někam, dohmátnout až někam; moci se dotknout něčeho: d. na skříň; dítě nedosáhne na kliku; d. (rukou) dveří dohmátnout; d. hlavou do stropu; – d. kopím prchající zvěř stačit ještě zasáhnout; přen. d. očima něčí tváře; kam oko dosáhlo dohlédlo; d. předsedu družstva telefonicky stihnout, zastihnout; zast. král dosáhl meče (Něm.) vytasil meč 2. kniž. (čeho) chůzí, během, letem, plavbou ap. k něčemu dospět, dorazit; dostihnout: k večeru dosáhli lesa; výprava dosáhla vrcholu velehory; loď dosáhla druhého břehu 3. (kam; *čeho) nabýt rozměru, rozlohy, rozprostranění až po něj. hranici, zaujmout něj. prostor, rozšířit se prostorově n. působností až k jisté mezi: rukávy dosáhnou jen k loktům; šňůra nedosáhne až k oknu; povodeň dosáhla prvních stavení; jeho moc tak daleko, až sem nedosáhne 4. (čeho) dospět postupem n. vývojem až k urč. stupni, do urč. míry, po urč. počet ap.: d. vysokého věku; katastrofa dosáhla nebývalých rozměrů; zkušební vrty dosáhly značné hloubky; letadlo dosáhlo výšky 10 000 m dostoupilo; počet obyvatelstva dosáhl deseti miliónů 5. (čeho) něj. úsilím něčeho nabýt, něco získat; domoci se; dojít: d. cíle, úspěchu, vítězství, uznání, slávy, svobody; d. hodnosti doktorské; d. dobré kvalifikace; d. rekordu, virtuozity; d. nápravy; d. svého; dosáhl, po čem toužil; d. opaku; nebylo dosaženo jednoty v názorech; vyhlídka na dosažení zisku; přispět k dosažení míru; dosažené pracovní výsledky; v. též dosíci II