dosahovati ned. k dosáhnouti, k dosíci II: d. lokty na stůl; – kniž. d. několikahodinovým pochodem území jiného státu; – žena mu nedosahovala ani po ramena; klášter dosahoval až ke zdem hradským; někdejší dosahování vlády české až ku pomezí ruskému (Pal.); moje moc tak daleko nedosahuje (Něm.); – dnešní náklady knih dosahují několika set tisíc; liány dosahují délky až třiceti metrů; voda dosahovala až do prvního patra; d. umělecké výše; – d. civilizační úrovně; dosahované údernické normy; dosahování vysokých výnosů