doslova přísl. 1. způsobem, který se slovně shoduje, slovo za slovem; přesně, věrně: vyřizovat vzkaz d.; pamatovat si něco d.; d. citovat; d. překládat (op. volně) 2. v pravém slova smyslu; doopravdy, skutečně: bylo to d. pravda; d. šílel; hrát všechno d. příliš vážně (rozl. od do slova a do písmene)