dotěrný příd. takový, kterého se nelze zbavit, který se někomu vtírá; neodbytný, dolézavý, dotěravý: d. prodavač; d. hmyz; d-á zima; přísl. dotěrně: d. nabízet, žádat; podst. dotěrnost, -i ž.: být protivný svou d-í