dotisk, -u m. (6. mn. -cích) polygr. dodatečný, další tisk; dodatečný tisk z téže sazby nebo z nové, ale bez podstatných změn