dotknouti se dok. (min. -kl, trp. -tčen, -tknut) 1. (čeho, koho) zavadit o něco, někoho; přijít ve styk s něčím, někým: dotkl se nesměle její ruky; ucítil dotknutí něčí ruky; jídla se ani nedotkl; káva stojí nedotčena, nedotknuta; krása přírody nedotčená lidskou rukou; ani se jí nedotkl 2. (čeho) zasáhnout do poměrů, práv ap. někoho, něčeho, často nepříznivě: d. se svobody národa, práv, hmotných zájmů jednotlivce; pesimismus se nedotkl jeho díla; husitství se dotklo i ciziny 3. (čeho) uvést v řeči něco; zmínit se (o čem), vzpomenout (čeho): d. se jen nejpalčivějších otázek; z příčin právě dotčených (K. Čap.) 4. (koho, 2. p.) dojmout (koho), ublížit (komu), urazit (koho): smrt matčina se ho dotkla; je hluboce dotčen; d. se zlým slovem; bolestně se jí dotkl ○ předp. po-; ned. dotýkati se