dramatický [-ty-] příd. 1. týkající se dramatu, jsoucí dramatem: d-é dílo; d-á báseň; d-á prvotina; d. spisovatel píšící dramata 2. herecký, divadelní: d-á umělkyně; d-á škola; d. kroužek 3. velmi živý; vzrušený; vzrušující, napínavý: d-é vyprávění; d-á řeč; d. průběh, ráz; d-é (sportovní) utkání 4. vážný, tragický, osudný: d. konflikt; d-á příhoda; d. život; přísl. dramaticky: d. se vyvíjet; podst. dramatičnost, -i ž. ráz, podstata dramatického díla; spád děje, živost, napínavost