Nalezeno 32 heslových statí.

dabing

, dubbing [da-], -u m. (z angl.) film. nahrazení mluveného textu k filmu zvukovým snímkem v jiné řeč…

dabovací

, dubbovací [da-] příd. určený k dabování: d. oddělení

dabovati

, dubbovati [da-] ned. i dok. (z angl.) film. (~; co) opatřovat, opatřit (film) novým zvukovým snímk…

dub

, -u m. (6. j. -u, -ě) 1. strom se zpeřeně laločnatými listy a s plody žaludy, poskytující tvrdé dře…

dubák

, -a m. (6. mn. -cích) hřib s hnědším třenem a s výraznějším síťkováním, rostoucí hlavně pod duby; h…

dubb-

v. dab-

dubec

v. dub

duben

, -bna m. (6. j. -u) čtvrtý měsíc kalendářního roku: březen suchý, d. mokrý, máj studený, to rok b…

dubeňák

, -u m. nář. ovčí kožich z kůže na hnědo vydělané (tříslem z duběnek) (Herb.)

duběnka

, -y ž. (2. mn. -nek) novotvar na listech dubů způsobený činností hmyzu: inkoust z d-nek

duběnkový

příd. k duběnka: d. inkoust

*dubí

, s. dubový porost, duboví, doubí: větvičky d. (Baar)

dubina

, -y ž. dubový les; doubrava: zelená d.; zdrob. dubinka, -y ž.

dubiosa

[-óza], -ios, dubióza, -ióz s. mn. (z lat.) řidč. pochybné věci; pochybné pohledávky; dubiosní, dubi…

dubisko

, -a s. (mn. 2. -sk, -sek) kniž. a nář. velký dub: k velikému přiviň tomu tam se d-u (Koll.); rozlož…

dubkem

přísl. nář. v ust. spoj. vlasy vstávají dubkem ježí se (hrůzou); vlasy mu vyvstaly d., hrůza ho obeš…

dubl

(dř. ps. double), -u m. (6. j. -u) (z fr.) text. tkanina s dvojí osnovou; dublé

dublé

(dř. ps. doublé) neskl. s. (z fr.) výrobek ze dvou druhů, částí; řem. (v zlatnictví) drahým kovem (n…

dubleta

, -y ž. (z fr.) 1. dvojtvar, druhotvar: jaz. d-y hláskové n. tvarové (významově rozlišené n. nerozli…

Dublin

[dab-], -u m. (6. j. -ě, -u) hl. město Irské republiky; dublinský příd.

dublovati

ned. (z fr.) (co, koho) zdvojovat: text. d. přízi družit, sdružovat; film. d. film pořizovat druhý n…

dublový

příd. zhotovený z kovu dublé: d. náramek, prsten

dubnový

příd. k duben: d. sníh; d-á neděle; d-é počasí nestálé, měnivé, aprílové; je jak d. den, jak d-é poč…

*dubohlavý

příd. paličatý, tvrdošíjný: d-á stařena (Havl.)

duboví

(*dubovčí), -í s. dubový porost; doubí: husté d.; nízké d-čí (Jah.)

dubovina

, -y ž. 1. dubový les; dubina, doubrava 2. dubové dřevo: hůl z d-y

dubovka

, -y ž. (2. mn. -vek) dubová hůl

dubový

příd. k dub: d. les, list; d-é dřevo; d. stůl; expr. mít d-ou hlavu, být hlava d-á být umíněný n. …

Dubrovník

, -a m. (6. j. -ku, -ce) město v Jugoslávii (na Jadranu); Dubrovčan, Dubrovničan, -a m. (1. mn. -é);…

jedubaba

v. ježibaba

ježibaba

, řidč. jedibaba, jedubaba, -y ž. (*ježibabisko, -a s., Něm.) 1. pohád. zlá, šeredná divá žena; čaro…

Pardubice

, -ic m. pomn. (3. -ům, -ím, 7. -mi, zast. -ci) město v Čechách: povědět někomu, zač je v P-ích pe…