dvanáct (†dvanácte) čísl. zákl. označuje počet 12: d. kusů do tuctu; je d. (hodin); děti do d-i let; mluvit k d-i lidem; pohádka O d-i měsíčkách (Něm.); před d-i týdny; udělat něco za pět minut d. v poslední chvíli, dvanáctkrát čísl. nás. příslovečná; dvanáctý čísl. řad.: d-á (hodina) odbila; v hodině d-é v poslední chvíli; dvanácterý čísl. druh. (o užívání tvarů jmenných v. desaterý) jsoucí ve dvanácti různých druzích; (u jmen pomn., hromad., látkových a abstr. též ve význ. čísl. zákl.) dvanáct: d-é, d-y dveře; d-é, d-o sukno; d-é, d-o utrpení; zpodst. dvanáctero, -a s. dvanáct jednotlivin stejného druhu: d. apoštolů na orloji; dvanácteronásobný čísl. nás. dvanáctinásobný; přísl. -násobně, -násob, -násobek, -bku m. (6. mn. -bcích) dvanáctinásobek; dvanáctina, -y ž. část něj. celku vzniklá jeho rozdělením na dvanáct stejných dílů; zdrob. dvanáctinka, -y ž.; dvanáctinný příd.; dvanáctka, -y ž. v. t.