dvanácterník, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) dvanáctník (anat.): vřed na d-u