Nalezeno 4 heslových statí.

dveře

, dvéře, ž. pomn. (2. dveří, 3. dveřím, 6. dveřích, 7. dveřmi) otvor do uzavřeného prostoru opatř…

dveřej

, -e ž. 1. křídlo dveří: skříň o dvou d-ích 2. zárubeň, pažení: pověsit kabát na hřebík na d-i; horn…

dveřejový

příd. k dveřej: horn. d-á výdřeva vyztužení důlních děl dřevenými dveřejemi

*dveřeň

, -ně ž. dveřej: d. skřípla (Herrm.)