echo, -a s. (z řec.) 1. kniž. ozvěna: zaslechnout e. výstřelu; znít echem; přen. e. minulosti ohlas; hud. opakování motivu s nápadně zmenšenou silou na způsob ozvěny 2. hovor. návěští, znamení: dát někomu e.; dostat od někoho e. upozornění; echový příd.: e. efekt ozvěnový