ekonomický příd. 1. týkající se politické ekonomie, souvisící s politickou ekonomií: e-é zásady komunismu; e-é vztahy výrobní; e-á základna společenské výrobní vztahy; základní e. zákon kterým se řídí hospodářský vývoj společnosti v dané vývojové etapě; e-á studie; e. problém; Vysoká škola e-á v Praze; e-á fakulta Vysoké školy zemědělské 2. hospodářský: e-é a průmyslové pokusy buržoazie; e-é zisky; nová e-á politika (zkr. NEP) prováděná v SSSR v prvních letech socialistické výstavby 3. hospodárný, úsporný: e-é využití pracovních sil; ladný a e. pohyb; přísl. ekonomicky: osvobodit dělnickou třídu politicky i e. hospodářsky; pracovat e. hospodárně; podst. k 3 ekonomičnost, -i ž. hospodárnost