ekonomika, -y ž. (z řec. zákl.) 1. souhrn výrobních a hospodářských vztahů ve vývoji společnosti, v urč. státě, v odvětví výroby, v urč. podniku, souhrn odvětví národního hospodářství; vědní obor zkoumající tato odvětví: e. socialismu; e. průmyslu; e. dopravy; zemědělská e.; e. práce; e. JZD; e. dolů 2. hospodárnost, úspornost, ekonomičnost: stavební e.