emoce, -e ž. (z fr.) kniž. duševní pohnutí, citový vzruch; dojetí, vzrušení: básnická e.; převaha e. nad reflexí; emoční příd. dojmový, citový, emocionální; řidč. emotivní: e. prvek; e. síla básně, dramatu; med. e. neuróza nervová porucha z náhlého rozrušení mysli; přísl. emočně: prostředky e. účinné; podst. emočnost, -i ž.