esperanto, -a s. (6. j. -u, -ě) umělý mezinárodní jazyk (nazv. podle pseudonymu jeho tvůrce, Ludvíka Lazara Zamenhofa, Esperanto, tj. mající naději); esperantský příd.: e-á literatura; e. sjezd, kongres esperantistický; přísl. esperantsky