etapa, -y ž. (z fr.) 1. stupeň vývoje; období, stadium, fáze: socialismus je první e-ou komunismu; e-y společenského vývoje; různé e-y osvobozeneckého hnutí; první e. plánování; provádět něco po e-ách postupně: sport. první, druhá,... e. závodu úsek 2. zast. voj. první území za frontou, týl: rozbitý pluk byl přeložen do e-y; etapní příd.: geol. e. ústup ledovce postupný; zast. voj. e. velitelství pro území za frontou; etapový příd. dějící se po etapách, v etapách; rozdělený na etapy: vývoj družstevnictví je e.; – e. závod, let; přísl. etapově: budovat e.; sít e.