existovati [egzi-] ned. (z lat.) 1. být, trvat: hmota existuje; ve státě existuje jedna moc, moc lidu (Ústava); to slovo ve spisovné češtině neexistuje nevyskytuje se; existují určité meze jsou, hovor. za existujících poměrů za těchto, za nynějších 2. být živ; žít: za tak bídných podmínek nelze e.