experiment, -u m. (6. j. -u, -ě) (z lat.) pokus: vědecký e.; fyzikální, psychologický e.; zajímavý e.; nerozvážný, krkolomný e.; přen. nevyzkoušená, zbytečná činnost s pochybným výsledkem: nedělej žádné e-y!