expert, -a m. (expertka, -y ž.) (z lat.) odborník přizvaný (na poradu) k řešení n. posouzení urč. otázky, dožádaný znalec; znalec, odborník vůbec: vojenští a hospodářští e-i; přizvat e-a; komise e-ů; soudní e.; vynikající e.