export, -u m. (6. j. -u) (z angl. driv. lat.) vývoz (op. import, dovoz): zboží určené pro e.; e. českého skla; ekon. e. kapitálu zakládání podniků v jiných státech, typické pro vládu monopolů za imperialismu; exportní příd. vývozní (op. importní): e. zboží určené pro export; e. artikl který se vyváží: e. cena při vývozu: e. společnost zabývající se exportem: e. odborníci