falešný příd. 1. dopouštějící se falše; neupřímný, pokrytecký, podvodný (op. upřímný, pravdivý, poctivý): f. člověk; kočky jsou f-é; f-á slova; f-á láska; f. úsměv; f. hráč; f-á hra; f-í proroci; říci, pronést něco s f-m přízvukem 2. padělaný, nepravý, napodobený, nepravdivý, umělý (op. pravý): f-é peníze; f-á směnka; pod f-m jménem; f. důkaz; f-á zpráva; f. poplach; f-á stopa; f. chrup; f. cop; f-á polévka nepravá hovězí polévka, např. z kostí n. ze zeleniny 3. nemístný, chybný, nesprávný (op. místný, vhodný, správný): f. předsudek, názor; f-é obvinění; f-á sentimentalita; vidět něco ve f-ém světle nesprávně; f. zpěv; hud. f. tón nečistý; přísl. falešně: jednat f.; f. svědčit; hrát f. (karty); f. informovat; vykládat si něco f.; f. zpívat, hrát (na housle); f. laděný nástroj, orchestr; podst. falešnost, -i ž.