feminismus [-nyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) 1. (dř.) snaha po zrovnoprávnění žen s muži: stoupenci f-u 2. umělecká záliba v ženskosti: Mánesův f.