fosfor, -u m. (z řec. zákl.) chem. nekovový prvek vyskytující se v několika formách, zn. P: bílý f. prudce jedovatá modifikace fosforu, užívaná zejm. při výrobě zápalných bomb; červený f. jedovatá modifikace fosforu, užívaná zejm. k výrobě zápalek; fyz. f-y látky světélkující vlivem ozáření ap.; fosforový v. t.