Nalezeno 6 heslových statí.

antropogeograf

, -a m. (1. mn. -ové) odborník v antropogeografii; antropogeografie, -e ž. odvětví zeměpisu zkoumají…

biogeografie

, -e ž. obor zeměpisu zabývající se organickou částí přírody; biologický zeměpis; biogeografický pří…

fytogeografie

, -e ž. nauka o zeměpisném rozšíření rostlinstva, rostlinný zeměpis; fytogeografický příd.: f-é bádá…

geograf

, -a m. (1. mn. -ové) (geografka, -y ž.) zeměpisec; geografie, -e ž. zeměpis; geografický příd.: g-á…

paleogeografie

, -e ž. nauka o geografických poměrech země v minulých geologických dobách; paleogeografický příd.

zoogeografie

, -e ž. nauka o zeměpisném rozšíření živočichů; zeměpis živočišstva; zoogeografický příd.: z-á oblas…