globální příd. (z fr.) 1. souhrnný, celkový: g. položka; g. rozpočet; g. průmyslová výroba; ped. g. metoda čtení metoda buržoazní pedagogiky založená na čtení celých slov a vět bez slabikování 2. povšechný, zběžný, povrchní: g. vědomosti; g. prohlídka; přísl. globálně: g. číst globální metodou; zběžně, povrchně