hřiště, hříště, s. (2. mn. -šť, zř. -ští) místo upravené pro hry: travnaté h., dětské h.; školní h.; sportovní, tenisové, fotbalové h.; h. pro odbíjenou