hnědý příd. (2. st. -dší) mající barvu plodu kaštanu, pražené kávy, čokolády ap.: h-á ornice; h. kůň; h-é vlasy, oči; h-é šaty; h. kožich; do hněda (ps. též dohněda) opálený; do hněda (ps. též dohněda) uzené kýty; obarvit na hnědo (ps. též nahnědo); h-é košile, přen. nacisté (podle součástky stejnokroje příslušníků bývalých nacionálně socialistických oddílů SA), h. teror, mor (expr.) nacistický: h-é uhlí (op. černé); h-á polévka nezahuštěná jíškou, zprav. z hovězího masa; miner. h-á ruda železná hnědel; bot. jetel h.; zool. krajník h.; medvěd h.; kobylka h-á; zpodst. *hnědo, -a s. hnědá barva, hnědé zbarvení, hnědost: červená skvrna v tom hnědu (Jir.), přísl. hnědě: h. zbarvený; h. zarudlý; h. žlutý; podst. hnědost, -i ž.