hořčík, -u m. (6. j. -u) 1. chem. lehký kovový prvek zn. Mg (hořící na vzduchu jasným plamenem); magnézium 2. ostře drsná rostlina s drobnými žlutými květy v úborech; bot. rod Picris: h. jestřábníkovitý