hodlati ned. (s inf.; †co) mít v úmyslu něco udělat; chystat se (k čemu), zamýšlet (co): kdy se hodláš vydat na cestu?; hodlal se oženit; co sto věků bludných hodlalo, zvrtne doba (Koll.), správce hodlal branou ven (Jir.): co teď hodláš (dělat)?; hodláme (jít) domů ○ předp. od- se; nás. hodlávati