hodnota, -y ž. 1. cena; význam, důležitost: h. drahokamu; h. bankovek; nákupní h. prodaných mincí; h. zboží, práce, zemědělské produkce; umělecká h. díla; ztratit na své hodnotě; mat. vlastní h. číslice příslušející číslici samé; místní h. číslice závisící na místě, na kt. je v čísle napsána; absolutní h. čísla bez ohledu na znamení; h. funkce; převrácená h. čísla; přibližná h. čísla 2. něco cenného, hodnotného; statek: vytvářet nové h-y; Smetanovo dílo náleží k největším h-ám našich národních dějin; zachovat materiální a kulturní h-y; hromady peněz a jiných hodnot; ekon. společensky nutné množství práce vynaložené při výrobě zboží; užitná h. souhrn vlastností, jimiž předmět uspokojuje lidské potřeby; zákon h-y ekonomický zákon zbožní výroby, podle něhož se směna uskutečňuje za souladu s množstvím práce společensky nutné při výrobě zboží *3. vlastnost hodného člověka, dobrota: copak není ve Vás už ani krůpěj h-y? Což není pražádný prostředek už, abyste se polepšil? (Ner.)