hra, -y ž. (2. mn. her) 1. činnost, zejm. dětská, konaná pro zábavu, často soutěživá: dětská h.; h. s míčem; h. na slepou bábu; h. na schovávanou, přen. zastírání něčeho, neupřímné jednání: když je h. v nejlepším, přestaň (přísloví) 2. činnost konaná pro zábavu n. osvěžení vůbec (často spojená s úsilím vyhrát, něco získat ap.): společenské hry; h. v šachy, v karty; stará h. v kostky; zabrat se do hry; hazardní h. o velké částky, přen. velmi riskantní počínání; poctivá (falešná) h., přen. poctivé (falešné) jednání, člověče, nezlob se a jiné stolní společenské hry; hrát předem ztracenou hru, zprav. přen. podnikat něco, co nemá vyhlídku na úspěch; h. na burze (v kapit.) burzovní spekulace; h. v loterii sázka 3. druh sportovní činnosti; sportovní utkání a činnost při něm: kopaná, tenis a volejbal jsou oblíbené hry; míčové kolektivní hry; pravidla hry; – h. v poli; kombinační h.; přesilová h.; domácí měli hru ve své moci, měli víc ze hry ap. měli převahu; postavení mimo hru (v kopané, v hokeji aj.) ofsajd; hra (v tenise) úsek tenisového utkání (sady), při němž podává týž hráč a který slouží jako jednotka při počítání, game: poměr her v poslední sadě byl 6: 3; zprav. mn. hry, her soubor závodů, zprav. sportovních: olympijské hry; světové akademické hry; Sportovní hry mládeže; (dř.) gladiátorské, rytířské hry; ikarské hry 4. herecký výkon, herecké vystoupení: h. Zdeňka Štěpánka v Othellovi je nezapomenutelná; pohostinská h. národního umělce; pohostinské hry Národního divadla 5. divadelní kus: divadelní, filmová, rozhlasová h.; dramatická, komická h.; h. dětská, loutková, maňásková; historické, lidové, pastýřské, pašijové, duchovní středověké hry 6. vyluzování tónů z hudebního nástroje; zř. hudební skladba: h. na klavír, na housle; – dudácké hry na varhanách (Rais) 7. tóny, melodie, kterými se ozývá hudební nástroj, znějící hudba: h. houslí; z Lorety se ozvala zvonková h.; proslulá salcburská zvonková h. 8. vtipné n. též lehkovážné, lehkomyslné jednání, pohrávání, zahrávání s něčím: h. se slovy, s pojmy, s city; slovní h. hříčka; její chování je chytře nastrojená h. přetvářka; h. lásky; h. přírody; h. kočky s myší 9. lehké, živé pohyby, vlnění, kmitání, měnění, střídání ap.: h. obličeje, svalů; h. vln; h. fantazie; h. větru; h. světla a stínu, barev a zvuků; h. očí, očima dorozumívání 10. působení, počínání (zvl. volné, neodůvodněné ap.): volná h. hospodářských sil; h. přírodních zákonů; vše spočívalo na podivuhodné hře náhod souhře; nevyzpytatelná h. osudu; stát se loutkou v politické hře; využít všeho pro volební hru; člověk vysoké hry jednání vyžadujícího odvahy a velkorysosti: prohlédnout něčí hru nekalé počínání; v této hře má prsty i propaganda zahraniční (Olb.); hrát dvojí hru jednat, chovat se dvojace: mít nejvíc ze hry vytěžit nejvíc prospěchu n. požitku z nějakého podnikání; ve hře jsou zájmy velmocí jde, běží o zájmy, jsou v sázce, ve hře je jeho budoucí kariéra 11. mat. strategická h. matematický model konfliktní situace; teorie her teorie strategických her