hrudník, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) hořejší část trupu tvořená žebry; hrudní koš: klenutý, široký, vpadlý h.; tvar h-u; zdrob. hrudníček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách)