inflace, -e ž. (z lat. zákl.) ekon. znehodnocení, znehodnocování peněz např. zvýšeným vydáváním oběživa (op. deflace): i. přivodila růst cen; přen. i. titulů záplava; inflační příd. (op. deflační): i. politika; i. peníze; přísl. inflačně: i. stoupat