informace, -e ž. (z lat.) 1. zpráva, údaj: podat, podávat, poskytnout, získat (bližší) i.; zdroj i-í; spolehlivé, mylné i.; cenné i.; mít i. o někom, o něčem 2. informování, poučení: pro první předběžnou i-i oznamujeme; dobře organizovaná i. cizinců na nádražích 3. mat. veličina (míra) vypočtená z pravděpodobnosti většího n. menšího souhlasu zprávy (nebo jejích prvků) přijaté přenosem se zprávou (nebo jejími prvky) vyslanou určitým zdrojem zpráv: teorie i. matematickostatistická teorie přenosu zpráv, jedna ze složek kybernetiky; množství i.; ztráta i.; přenos i.; informační příd. k 2: i. článek; i. kancelář, služba; přísl. informačně: i. se ptát