instituce [-ty-] (expr. a hovor. inštituce), -e ž. (z lat.) 1. zřízení, zařízení; ústav, orgán: i. osvětových instruktorů, agrotechnických poradců; i. manželství; odborové i.; kulturní, osvětové, pedagogické i.; sportovní i.; – zahraniční vědecké i.; sloužit jako poradní i.; práv. právní i. souhrn vztahů mezi lidmi upravený právními normami 2. práv. Instituce (mn.) součást Justiniánova souboru římského práva; *instituční příd.