jízda, -y ž. 1. jetí, ježdění: j. na koni, na kole, autem, tramvají, po železnici; j. lodí, parníkem plavba; j. na lyžích, na bruslích; j. saněmi n. na saních; j. o závod; odvážná j.; triumfální j.; císařská korunovační j. do Říma; sport. povinná, volná j. (v krasobruslařství); bodovací j. na 10 kol (v cyklistice); exhibiční j. (na bruslích, na kole ap.); horn. j. na laně sjezd a výjezd mužstva těžnou klecí; nár. j. králů (o svatodušních svátcích) slavnostní průvod chlapců na koních vesnicí, za vedení tzv. krále a dvou pobočníků 2. jezdectvo: těžce oděná j.; husitská j.; generál rakouské jízdy; selská j. bývalá jezdecká organizace kapit. agrární strany