jísti ned. (1. j. jím, 3. mn. jedí, rozk. jez, min. jedl, trp. jeden, přech. přít. jeda) požívat pokrm; (co) požívat jako pokrm: j. hltavě, hladově; j. plnými ústy, jak vlk; na svatbě se jedlo tři dni; celý den nejedl; dát dítěti j.; j. v hostinci, v závodní kuchyni stravovat se; – j. maso, ovoce; j. oběd; nejí nudle nechutnají mu, nemá je rád; přen. expr. j. někoho očima chtivě, zálibně, upřeně si ho prohlížet, na něho hledět, hltat; čí chleba jíš, toho píseň zpívej (pořek.) kdo tě platí, tomu služ, zastávej stejné mínění; žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří (přísloví) není to tak zlé, jak se zdá, není to tak naléhavé, jak někdo tvrdí; nedává své hubě nadarmo j. umí mluvit, ustavičně mluví; j. vtipnou (hloupou) kaši být vtipný, chytrý (hloupý); j. velkou lžicí mít se dobře; j. s někým z jedné mísy být s ním v přátelských stycích; řeč se mluví, chléb se jí, voda plyne (teče) (pořek.) není třeba brát každé slovo na váhu ○ předp. do-, do- se, na- se, o-, ob-, od-, po-, pro-, pře- se, roz- se, u-, vy-, za-, snísti; nás. jídati v. t.; jídávati ○ předp. po-, vy-, za-, za- se