jablečný příd. k jablko: j-é víno; j. mošt; j-á šťáva, povidla z jablek připravená, jablková; chem. kyselina j-á organická kyselina obsažená v nezralém ovoci; zool. obaleč j.; přísl. jablečně: j. zelené chryzoprasy jako jablko; j. svrasklá brada (John)