jakkoli, kniž. jakkoliv (zast. kniž. jakkolivěk) přísl. a sp. I. zájm. přísl. s významem libovolnosti; jakýmkoli způsobem, v jakékoli míře; vůbec nějak, jedno jak: ať je tomu j.; ať se jmenuje j.; i kdyby to mělo dopadnout j. špatně, nevzdá se; rozhodněte se j. libovolně; pomohu, jakkolivěk budu moci (Jir.) jak jen II. sp. podřadicí připojuje vedlejší větu přípustkovou n. řidč. větný člen v přípustkovém poměru; ač, ačkoli, třebas, třebaže, byť (i), i když: nedokázal nic, j. se o to snažil; j. s důvěrou škapulíř k srdci tiskla, ono nepřestalo nepokojně tlouci (Něm.); každá součástka, j. podružná, musí být pečlivě propracována