Nalezeno 15 heslových statí.

jazyk

, -a m. (6. j. -ku, -ce, 6. mn. -cích) 1. svalnatý, velmi pohyblivý orgán v dutině ústní (u zvířat v…

jazyko-

první část složených slov spojující část druhou s významem slova jazyk, a to 1. jako s jejím předmět…

jazykohltanový

příd. anat. j. nerv oživující část jazyka a hltan, devátý nerv mozkový

jazykolam

, -u m. (6. j. -u) nesnadno vyslovitelné slovo, slovní spojení n. věta, zř. jazyková hádanka (Šal.)

*jazykolomný

příd. nesnadno vyslovitelný: j-é pojmenování (Staš.)

jazykotvorný

příd. kniž. tvořící, vytvářející jazyk, řeč: j. proces; j-á moc básníkova

jazykověda

, -y ž. věda o jazyku, vědecké zkoumání jazyka, řeči; jazykozpyt, lingvistika: obecná j.; srovnávací…

jazykozpyt

, -u m. (6. j. -u, -ě) jazykověda, lingvistika: indoevropský srovnávací j.; jazykozpytec, -tce m. po…

jazykovitý

příd. jazyku podobný: j-é listy jitrocele; j. ostrůvek; j. výběžek ledovce; j. záliv; j-é plameny; →…

jazykový

příd. k jazyk: j-á sliznice; j. nerv; – j-é vyučování; j-é znalosti cizích řečí; j-é prostředky; j. …

*metajazyk

, -a m. (6. j. -ku, -ce) jaz. metalingva; metajazykový příd.

mimojazykový

příd.: m-é zřetele, okolnosti; m-é prostředky; m-í činitelé

patrojazykový

příd. anat. p. oblouk sbíhající z měkkého patra ke kořeni jazyka

podjazykový

příd. jsoucí pod jazykem: anat. žláza p-á velká slinná žláza pod jazykem; nerv p. dvanáctý nerv mozk…

prajazyk

, -a m. (6. j. -ku, -ce, 6. mn. -cích) jaz. předpokládaná pův. společná podoba urč. skupiny jazyků: