jed, -u m. (6. j. -u) 1. látka poškozující n. ničící živý organismus svým chemickým složením: hadí, zmijí j.; alkohol, nikotin a jiné jedy; j. na krysy; silná dávka jedu; obchod s bílým jedem opiem; studený j. (Šmil., Něm.) zast. pakostnice; přen. být plný jedu; utrousit poznámku plnou jedu jízlivosti, zlosti, vzteku, nenávisti; je to pravda, mohu na to vzít j. zcela jistě, určitě 2. rozkladné názory, smýšlení, ničivá činnost: j. rasismu, fašismu; j. náboženství; j. klamu, pomluvy, zrady, žárlivosti, závisti